Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
I. Đảng bộ
Bí thư Đảng uỷ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phó Bí thư Đảng ủy
_N2014120502244426PM

PGS.TS Phạm Văn Cương

Picture1

TS. Dương Đức Hùng

TS. Bùi Đình Hưng

TS. Bùi Đình Hưng

– BCH Đảng bộ: 21 đồng chí

– Có 38 Chi bộ

II.  Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng
_N2014120502244426PM

NGƯT. PGS.TS. Phạm Văn Cương

Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng
PGSHiep TS. Bùi Đình Hưng TS. Đoàn Quang Mạnh Picture2

PGS.TS. Đào Văn Hiệp
Thường trực
Phụ trách đào tạo

TS. Bùi Đình Hưng
Phụ trách nội chính

TS. Đoàn Quang Mạnh
Phụ trách NCKH
Hợp tác quốc tế

TS. Nguyễn Thị Hiên
Phụ trách công tác HSSV

III.  Công đoàn

Chủ tịch Phó chủ tịch
ĐÕ TRỌNG QUANG
TS. Đỗ Trọng Quang
Minhloan

TS. Nguyễn Minh Loan

– BCH Công đoàn: 15 đồng chí

IV.  Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

– Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên: ThS. Vương Toàn Thu Thủy

– Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên: ThS. Nguyễn Quang Đạt

– Phó Bí thư Đoàn trường: ThS. Bùi Hải Yến

– Phó Chủ tịch Hội Sinh viên: Đào Mai Ngọc Anh

– Có 18 Liên chi đoàn; 7 Chi đoàn trực thuộc

V. Các đơn vị trực thuộc: Có 38 đơn vị trực thuộc

15 Khoa, Viện 15 Phòng, ban 5 Trung tâm, 3 Trường Thực hành
 1. Khoa Toán
 2. Khoa Công nghệ thông tin
 3. Khoa Ngữ văn và Địa lý
 4. Khoa Khoa học Tự nhiên
 5. Khoa Du lịch
 6. Khoa Ngoại ngữ
 7. Khoa Thể dục Thể thao
 8. Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non
 9. Khoa Giáo dục chính trị
 10. Khoa Tâm lý – Giáo dục học
 11. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 12. Khoa Kế toán – Tài chính
 13. Khoa Xây dựng
 14. Khoa Điện-Cơ
 15. Viện Sinh – Nông
 1. Phòng Tổ chức Cán bộ
 2. Phòng Chính trị – Công tác học sinh, sinh viên
 3. Phòng Đào tạo
 4. Phòng Quản lý khoa học
 5. Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
 6. Phòng Hành chính – Quản trị
 7. Phòng Kế hoạch-Tài chính
 8. Phòng Quản lý Thiết bị
 9. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 10. Phòng Bảo vệ
 11. Phòng Thanh tra Pháp chế
 12. Thư viện trung tâm
 13. Ban Quản lý dự án xây dựng
 14. Ban Quản lý Ký túc xá
 15. Phòng Đào tạo Sau đại học
 1. Trung tâm Đào tạo thường xuyên
 2. Trung tâm Ngoại ngữ
 3. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ
 4. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên
 5. Trung tâm Thực hành Kĩ thuật

3 Trường Thực hành sư phạm:

 1. Trường Mầm non Thực hành
 2. Trường Tiểu học Thực hành
 3. Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu