Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
I. Đảng bộ
Phụ trách Đảng Bộ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

TS. Bùi Đình Hưng

TS. Bùi Đình Hưng

Picture1

TS. Dương Đức Hùng

 

– BCH Đảng bộ: 19 đồng chí

– Có 36 Chi bộ

II.  Ban Giám hiệu

Phụ trách Đại học Hải Phòng
Picture2

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiên
Phụ trách NCKH, công tác HSSV

Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng
TS. Bùi Đình Hưng TS. Đoàn Quang Mạnh

TS. Bùi Đình Hưng
Phụ trách nội chính

TS. Đoàn Quang Mạnh
Phụ trách Đào tạo,
Hợp tác quốc tế

III.  Công đoàn

Chủ tịch Phó chủ tịch
TS. Nguyễn Thế  Huệ TS. Nguyễn Thị Huệ Chi

TS. Trần Quang Phong

– BCH Công đoàn: 15 đồng chí

IV.  Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

– Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên: ThS. Nguyễn Quang Đạt

– Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường: ThS. Bùi Hải Yến

– Phó Bí thư Đoàn trường: ThS. Nguyễn Đình Hưng

– Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên: Th.S Phạm Vũ Thái Trà

– Phó Chủ tịch Hội Sinh viên: Th.S Nguyễn Tiến Huy

– Có 17 Liên chi đoàn;6 Chi đoàn trực thuộc

V. Các đơn vị trực thuộc: Có 38 đơn vị trực thuộc

14 Khoa, Viện 13 Phòng, ban 6 Trung tâm, 3 Trường Thực hành
 1. Khoa Toán
 2. Khoa Công nghệ thông tin
 3. Khoa Ngữ văn và Địa lý
 4. Khoa Khoa học Tự nhiên
 5. Khoa Du lịch
 6. Khoa Ngoại ngữ
 7. Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non
 8. Khoa Lý luận Chính trị
 9. Khoa Tâm lý – Giáo dục học
 10. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 11. Khoa Kế toán – Tài chính
 12. Khoa Xây dựng
 13. Khoa Điện-Cơ
 14. Viện Sinh – Nông
 1. Phòng Tổ chức Cán bộ
 2. Phòng Chính trị – Công tác học sinh, sinh viên
 3. Phòng Đào tạo
 4. Phòng Quản lý khoa học
 5. Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
 6. Phòng Hành chính – Quản trị
 7. Phòng Kế hoạch-Tài chính
 8. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 9. Phòng Thanh tra Pháp chế
 10. Thư viện trung tâm
 11. Ban Quản lý dự án xây dựng
 12. Ban Quản lý Ký túc xá
 13. Phòng Đào tạo Sau đại học
 1. Trung tâm Đào tạo thường xuyên
 2. Trung tâm Ngoại ngữ
 3. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ
 4. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên
 5. Trung tâm Phục vụ
 6. Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

3 Trường Thực hành sư phạm:

 1. Trường Mầm non Thực hành
 2. Trường Tiểu học Thực hành
 3. Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu