Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
_8978

Sáng ngày 20/10/2017, Bà Molly L. Stephenson – Tham tán Thông tin Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kì tại Việt Nam và Giám đốc Chương trình Fulbright tại Việt Nam đã thăm và làm việc tại trường Đại học Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, TS. Đoàn Quang Mạnh – Phó Hiệu trưởng đánh giá cao sự giúp đỡ của tổ chức Fulbright đã cử 01 trợ giảng tiếng Anh đến Nhà trường giảng dạy từ tháng 9/2017. Điều này có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên toàn Trường. Phó Hiệu trưởng khẳng định Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên trợ giảng yên tâm công tác tại Trường. Phó Hiệu trưởng mong muốn tổ chức Fulbright cử thêm các trợ giảng đến Trường công tác và giảng dạy trogn thời gian tới.

_8958

Bà Molly L. Stephenson đã giới thiệu các chương trình mà tổ chức Fulbright tại Việt Nam đã và đang thực hiện với các đối tác, trong đó chương trình cung cấp các trợ giảng tiếng Anh cho các trường đại học đã thực hiện nhiều năm và đây là năm đầu tiên Tổ chức cử giáo viên trợ giảng tiếng Anh về trường Đại học Hải Phòng. Bà Molly L. Stephenson ghi nhận sự giúp đỡ và tạo điều kiện từ Nhà trường cho giáo viên trợ giảng trong thời gian qua.

Trong buổi làm việc, lãnh đạo hai Bên cùng đại diện Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế, Khoa Ngoại ngữ và giáo viên trợ giảng đã thảo luận và nhất trí nhiều hoạt động trong năm học 2017 – 2018.

_8978

================================================================================

The working visit of the Counselor for Culture Information – The U.S. Embassy in Hanoi

In the morning of October 20th 2017, Ms. Molly L. Stephenson, Counselor for Cultural Information of the U.S. Embassy in Vietnam and the Director of the Fulbright Program in Vietnam paid a working visit to Haiphong University.

At the meeting, PhD. Doan Quang Manh – Vice President of Haiphong University highly appreciated the help of the Fulbright Vietnam in sending 01 English Teaching Assistant since September 2017. This plays an important role in the mission of improving quality of teaching and learning foreign languages ​​for students throughout the University. The Vice President asserted that the University would create the best conditions for Teaching Assistant to work in the University. The Vice President hopes that the Fulbright would send additional Teaching Assistants for teaching and research in the upcoming time.

Ms. Molly L. Stephenson introduced the programs Fulbright has conducted in Vietnam with partners, in which English Teaching Assistant program has run for many years and this is the first time that the organization has sent English Teaching Assistant to Haiphong University. Ms. Molly L. Stephenson acknowledged the support and facilitation from the University to the Teaching Assistant over the past time.

During the meeting, the leaders of the two sides together with the representatives of the International Cooperation and Training Department, the Faculty of Foreign Languages ​​and the Assistant Teacher discussed and agreed on many activities in the school year 2017-2018.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC