Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
MSU thuc tap

Cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời vào thời điểm cuối năm 2015 được dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức cho các quốc gia trong khu vực. Về cơ bản mục tiêu của cộng đồng kinh tế ASEAN là tạo ra một thị trường thống nhất trong khối với 5 nhân tố trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố vô cùng quan trọng. Trong khi đó, việc tự do di chuyển nhân lực đồng nghĩa với việc nhân lực có bằng cấp được công nhận ở một quốc gia ASEAN có thể làm việc tại bất kì quốc gia nào trong khối.

Với mong muốn giúp các sinh viên có sự chuẩn bị nghề nghiệp tốt nhất cho tiến trình hội nhập, trong khuôn khổ hợp tác, Trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại học Mahasarakham, Thái Lan tích cực tổ chức các chương trình thực tập nghề internship cho sinh viên hai Trường.

Chương trình thực tập internship hợp tác hai Trường đã thu hút được gần 20 sinh viên Trường Đại học Mahasarakham sang thực tập ngắn hạn 4 tháng tại Trường Đại học Hải Phòng. Ngoài các giờ học tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, sinh viên dành phần lớn thời gian thực tập ở các doanh nghiệp tại Hải Phòng nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế, nâng cao tay nghề. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên chuẩn bị kiến thức thực tiễn và hành trang cần thiết bước vào thị trường lao động đầy biến động trong khối ASEAN thời gian tới./.

—————————–

Internship course for Mahasarakham University, Thailand in cooperation with Haiphong University

ASEAN Economic Community was established at the end of 2015, which is expected to bring many opportunities but challenges for the countries in the region. Basically, the goal of ASEAN economic community is to create a common market in the area of 5 factors.  Among that high quality human resource is a very important factor. Meanwhile, the freedom of human resource movement means that qualified labour resources who are recognized in one ASEAN country can find a job in any other countries in the community.

With the desire to help the students in their best career preparation for integration process, according to the framework of cooperation, Haiphong University and Mahasarakham University, Thailand have actively organized internship courses for students from both universities.

The internship courses in cooperation of the two universities have attracted nearly 20 students from Mahasarakham University taking part in 4-month internship program at Haipong University. In addition to Vietnamese languague and culture lessons, students spend most of their time at Enterprises in Haiphong to accumulate practical experiences, to improve languague skills. This is a good opportunity for students to prepare the practical knowledge and belonging, which they need to enter into various labour market of ASEAN in the near future. /.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC