Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chương trình hành động của ứng viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

Lê Đắc Nhường

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN

ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Nhiệm kì 2016 – 2021

 

Họ và tên:Trần Kim Yến2016-05-17-11-36-36-098

Ngày sinh: 07/08/1984

Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Du lịch, Trường Đại học Hải Phòng.

 

Kính thưa quý vị!

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tôi đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ viên chức Trường Đại học Hải Phòng và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Rất vinh dự cho tôi khi là một nữ ứng cử viên trẻ, ngoài Đảng, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 7, gồm 10 phường của quận Kiến An.

Tôi ý thức rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu, cụ thể:

  1. Tiếp tục quan tâm và đóng góp vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố và quận nhà để phát huy lợi thế tiềm năng.
  2. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em.
  3. Gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền tới các bạn sinh viên chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  4. Lắng nghe ý kiến của nhân dân không chỉ qua các buổi tiếp xúc cử tri mà còn qua các kênh khác nhau trong cuộc sống để gần và hiểu nhân dân hơn, cũng như phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri với thành phố và các cơ quan hữu quan.
  5. Góp tiếng nói để bảo đảm an sinh xã hội đối với người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn địa bàn thành phố và một số địa bàn đặc biệt của quận Kiến An, ví dụ như khu vực làng chài Ngọc Sơn…
  6. Kiến nghị với thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo các cấp. Quan tâm tới giáo dục đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Bản thân tôi chủ động kết hợp với các đoàn thể, các hiệp hội, tổ chức đào tạo nghề, tạo cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp giúp người lao động, các em sinh viên ra trường tìm được việc làm phù hợp.
  7. Kiến nghị với các cơ quan chức năng xây dựng các cơ chế chính sách hợp lý đối với người làm công tác giáo dục. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực và “bệnh” thành tích trong giáo dục.

Tôi xin hứa nếu được trúng cử đại biểu HĐND tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, dành nhiều thời gian tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐND, thường xuyên tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo luật định./.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC