Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Lê Đắc Nhường logo

Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã tiêu diệt  hoàn toàn bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở Việt Nam đã kéo dài 21 năm, đây là cuộc chiến tranh có qui mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất sau chiến tranh thế giới thứ 2. Trong cuộc chiến tranh này đã có tới 5 đời Tổng thống Mỹ (Ai Xen Hao; Ken nơ đi, Giôn xơn, Ních Xơn, Pho),  điều hành qua các chiến lược chiến tranh điển hình mà Mĩ đã áp dụng ở miền Nam Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh hao người tốn của nhất đối với nước Mĩ. Để thực hiện âm mưu này, Mĩ đã tung vào nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn tên, gồm quân Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ, ném xuống chiến trường Đông Dương 7,5 triệu tấn bom, tiêu tốn 676 tỷ USD trong quân sự, thử nghiệm các lại vũ khí tối tân hiện đại nhất trên thế giới như B52 và F111.

Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh điển hình nhất của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Đây là một chiến công hiển hách nhất, vĩ đại nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc kể từ cách mạng tháng Tám năm 1945. Với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đất nước ta đã sạch bóng quân thù, giang sơn được thu về một mối. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc- kỉ nguyên độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đối với đế quốc Mĩ, thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mĩ, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ. Sự thất bại thảm hại của đế quốc Mĩ không chỉ làm hao người tốn của đối với nước Mĩ mà còn làm chia rẽ sâu sắc nước Mĩ, làm nội bộ giai cấp thống trị ngày càng lục đục, lòng tin của nhân dân Mĩ vào chính phủ Mĩ ngày càng giảm sút. Vết thương nhức nhối mà đế quốc Mĩ gọi là “hội chứng Việt Nam” làm “bạc đầu” những người đúng đầu chính phủ Hoa kì và nhân dân Mĩ trong suốt 20 năm.

Đối với thế giới, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, là một sự kiện vĩ đại nhất, được gọi là  một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở TK XX. Chiến thắng này có tác dụng cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và tính thời đại sâu sắc..”. Đánh giá về những ảnh hưởng và tác động của thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ đối với thế giới, Đảng ta đã chỉ rõ: “Thắng lợi của nhân dân ta đập đập tan cuộc phản kích lớn nhất của tên đầu sỏ chĩa mũi nhọn vào lực lượng cách mạng sau chiến tranh thế giới hai, đẩy lùi trận dịa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ phòng tuyến quan trọng nhất của đế quốc Mĩ ở Đông Nam Á, đẩy Mĩ vào tính thế khó khăn chưa từng thấy, làm suy yếu hệ thống đế quốc , đem lại lòng tin phấn khởi cho hàng triệu người trên trái đất đang đấu tranh cho hòa bình , độc lập dân tộc và CNXH…”.

ThS Nguyễn Thị Chiên – Chủ tịch Công đoàn Khoa KHXH

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC