Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học Đợt I năm 2015

Trường Đại học Hải Phòng nhận đơn phúc khảo các môn thi của thí sinh dự tuyển sinh sau đại học Đợt I năm 2015 từ ngày 07/5/2015 đến hết ngày 15/5/2015.  (Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)
Tài liệu đính kèm: 20150511_Thong bao nhan don phuc khao-SDH – Dot 1 nam 2015

Tháng Năm 8, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học Đợt I năm 2015

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học Đợt I năm 2015 Trường Đại học Hải Phòng nhận đơn phúc khảo […]
Tháng Tư 29, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học – Đợt 2 năm 2014

Thông báo tuyển sinh Sau đại học – Đợt 2 năm 2014 Tài liệu đính kèm:  1932_THONG BAO TUYEN SINH dot 2 – 2014_2
Tháng Tư 20, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 1 – năm 2015

Trường Đại học Hải Phòng thông báo lịch thi và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Cao học đợt 1 – năm […]
Tháng Ba 26, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển […]