Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển sinh, đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo được công nhận tại Trường Đại học Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm: 20150326_cong nhan chung chi tieng Anh

 

Tháng Ba 26, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển […]
Tháng Một 30, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn tập – Tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2015

Kế hoạch bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn tập – Tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2015 (Nội dung chi tiết trong […]
Tháng Mười Hai 11, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2015

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2015 Tài liệu đính kèm: 2351_THONG BAO TUYEN SINH dot 1 – 2015
Tháng Chín 18, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi tuyển sinh sau đại học – Đợt 2 năm 2014

Lịch thi tuyển sinh sau đại học – Đợt 2 năm 2014