Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Ba 17, 2017
Lê Đắc Nhường logo

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2017

Tháng Ba 2, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Đề án tuyển sinh năm 2017

Trường Đại học Hải Phòng Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 như sau:
Tháng Hai 17, 2017
TUYENSINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Ký hiệu trường:    THP Địa chỉ:                 Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng. […]
Tháng Hai 9, 2017
Lê Đắc Nhường logo

KẾ HOẠCH BỔ SUNG KIẾN THỨC TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 – NĂM 2017 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN LÝ KINH TẾ