Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Các văn bản của Trường

Tháng Năm 7, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Tuyển giảng viên giảng dạy chuyên ngành Tiếng Nhật

Tháng Mười Hai 1, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2015 và khen thưởng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy kính gửi Chi bộ các văn bản hướng dẫn về kiểm […]
Tháng Mười Một 9, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Các biểu mẫu xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức

Các biểu mẫu xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức Tài liệu đính kèm: 1795_MAU XET CONG NHAN DV CHINH THUC […]
Tháng Tám 27, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nhiệm vụ năm học 2015-2016

Nhiệm vụ năm học 2015-2016 Tài liệu đính kèm:  20150828_Nhiệm vụ năm học 2015-2016