Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Bảy 17, 2018
Logo DHHP

Thông báo v/v ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ CQ 2018

Tháng Bảy 13, 2018
Logo DHHP

Điểm thi môn năng khiếu kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ CQ 2018

Tháng Bảy 5, 2018
Untitled1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018 DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN CHUNG (Sinh viên download danh sách này để biết lớp học; […]
Tháng Bảy 3, 2018
Kế-hoạch-thi1

Danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ ngày 04.07.2018