Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Các văn bản thông báo tại trường Đại học Hải Phòng

Tháng Tư 16, 2021
3d2de7edd1db708d63ee42979510c607

BỔ SUNG LỊCH THI NĂM HỌC 2020 – 2021 (Đợt thi dành cho sinh viên hoãn thi do thuộc diện cách ly y tế theo thông báo số 1031/ĐHHP-CT-HSSV)

Tháng Tư 13, 2021
3d2de7edd1db708d63ee42979510c607

Hướng dẫn sử dụng hệ thông e-learning trong ôn tập Chuẩn đầu ra

Tháng Tư 13, 2021
Thong bao

Danh sách dự thi CĐR Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung ngày 17,18/4/2021

I. DS DỰ THI CĐR NGOẠI NGỮ NGÀY 17, 18/4/2021 DSSV DỰ THI CĐR TIẾNG ANH NGÀY 17/4/2021  và  18/4/2021 DSSV DỰ THI CĐR TIẾNG TRUNG NGÀY […]
Tháng Tư 7, 2021
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

Thông báo: Về việc tổ chức học kỳ phụ đợt 3 cho sinh viên cuối khóa năm học 2020 – 2021

Thông báo về thời gian thu học phí học kỳ phụ Đợt 3 cho sinh viên cuối khóa: Từ ngày 12/4-16/4/2021 tại phòng Kế hoạch Tài […]