Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Các văn bản thông báo tại trường Đại học Hải Phòng

Tháng Chín 18, 2018
Kế-hoạch-thi1

Danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh ngày 20 và 21.09.2018

Tháng Chín 10, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19   Danh sách lớp
Tháng Chín 6, 2018

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 (TIẾNG ANH CƠ SỞ 1,2)

Tháng Tám 28, 2018
Kế-hoạch-thi1

Danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh ngày 30 và 31.08.2018