Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Các văn bản thông báo tại trường Đại học Hải Phòng

Tháng Tám 21, 2017
Lê Đắc Nhường

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

Tháng Tám 20, 2017
TCDSVSVSV (1)

Khai mạc Tuần sinh hoạt Công dân, Học sinh sinh viên năm học 2017 – 2018

Thực hiện Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch năm học 2017 – 2018, ngày 14 tháng 8 năm 2017, Phòng Chính […]
Tháng Tám 17, 2017
Lê Đắc Nhường

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (Đại học K18, Cao đẳng K58)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (Đại học K18, Cao đẳng K58)      
Tháng Tám 15, 2017

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ THÁNG 8 NĂM HỌC 2016-2017 (Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Trần Khánh Vượng: 0975122609)