Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khoa học công nghệ

Nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hải Phòng có năng lực được tham gia, tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn tại các Hội nghị quốc tế, Trường Đại học Hải Phòng thông báo tới các cán bộ, giảng viên về việc gửi bài tham dự Hội nghị quốc tế ”Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần 2”, với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia: Tất cả các cán bộ, giảng viên trong trường.
  2. Chủ đề của hội nghị, thể lệ viết bài:

Các thông tin liên quan xem Call for papers được đính kèm theo thông báo, hoặc có thể tham khảo trên website: http://greetech2014.hcmute.edu.vn .

  1. Thời gian gửi bài:

Các bài viết tham dự Hội nghị gửi về Phòng Quản lý khoa học qua Email:phongqlkh.thp@moet.edu.vn  trước 17h00 ngày 20/6/2014.

Tất cả các bài báo sau khi được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu Hội nghị có chỉ số ISBN và các bài báo xuất sắc sẽ được đăng trên tạp chí ”Journal of Engineering Technology and Education” của Trường Đại học Quốc gia Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan.

Trên đây là thông báo về việc viết bài tham dự Hội nghị quốc tế ”Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần 2”. Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc, phổ biến tới các cán bộ, giảng viên trong đơn vị tham gia đạt hiệu quả cao./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đoàn Quang Mạnh

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 34, ngày 28/3/2014.pdf

Tháng Ba 28, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc viết bài tham dự Hội nghị quốc tế ”Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần 2 năm 2014”

Nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hải Phòng có năng lực được tham gia, tiếp cận, học hỏi kinh […]
Tháng Ba 24, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia ”Nghiên cứu Giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học, giai đoạn 2014 – 2020”

Mục tiêu Hội thảo – Tạo diễn đàn cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục, các nhà khoa học trao đổi, chia sẻ kinh […]
Tháng Hai 9, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014

– Thời gian tổ chức (dự kiến): tuần 4 tháng 3 năm 2014 – Thời hạn gửi toàn văn bài báo: trước 17h00 ngày 07/02/2014 – […]
Tháng Một 24, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường “Kinh tế Chính trị Mác – Lênin”

PGS.TS. Đào Văn Hiệp – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần […]