Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khoa học công nghệ

Các bài báo tham gia Hội nghị được tiến hành phản biện chéo giữa các Trường, nhận được sự đánh giá cao về hàm lượng khoa học và hiện nay, Ban Tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện bản thảo Kỷ yếu Hội nghị. Ban tổ chức sẽ thông báo trực tiếp tới các trường danh sách tác giả có bài đăng kỷ yếu và tác giả báo cáo tại Hội nghị. Hội nghị được diễn ra theo đúng kế hoạch về thời gian và địa điểm:

Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: 02 ngày 24 – 25 tháng 10 năm 2014;

Địa điểm: Trường Đại học Hải Phòng,  171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)

Tài liệu đính kèm2169_Thong bao so 02

Tháng Mười 2, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc – lần thứ III, năm 2014

Các bài báo tham gia Hội nghị được tiến hành phản biện chéo giữa các Trường, nhận được sự đánh giá cao về hàm lượng khoa […]
Tháng Tư 19, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Hội thảo khoa học quốc gia ”Nghiên cứu giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học, giai đoạn 2014-2020”

Nội dung của Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề: Thứ nhất, bàn về các hướng nghiên cứu giáo dục Toán về đào tạo […]
Tháng Tư 4, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014 […]
Tháng Ba 28, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc viết bài tham dự Hội nghị quốc tế ”Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần 2 năm 2014”

Nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hải Phòng có năng lực được tham gia, tiếp cận, học hỏi kinh […]