Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khoa học công nghệ

Căn cứ Giấy phép số 239/GP-BTTTT ngày 23/8/2013, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng; Căn cứ Kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học thường kỳ, Trường Đại học Hải Phòng dự kiến xuất bản Tạp chí Khoa học số 08 vào tháng 01/2015.

Ban biên tập trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường tham gia viết và gửi đăng trên Tạp chí Khoa học số 08 (01/2015)

Tài liệu đính kèm:20141211_Thông báo số 83 TB-QLKH ngày 25-11-2014

Tháng Mười Hai 11, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 8(01/2015) Trường Đại học Hải Phòng

Căn cứ Giấy phép số 239/GP-BTTTT ngày 23/8/2013, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Tạp chí Khoa học Trường Đại học […]
Tháng Mười 2, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc – lần thứ III, năm 2014

Các bài báo tham gia Hội nghị được tiến hành phản biện chéo giữa các Trường, nhận được sự đánh giá cao về hàm lượng khoa […]
Tháng Tư 19, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Hội thảo khoa học quốc gia ”Nghiên cứu giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học, giai đoạn 2014-2020”

Nội dung của Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề: Thứ nhất, bàn về các hướng nghiên cứu giáo dục Toán về đào tạo […]
Tháng Tư 4, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014 […]