Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khoa học công nghệ

Thông báo về việc mời viết báo cáo và tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế: “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống – KSE 2015”

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)
Tài liệu đính kèm: 20150425_Thong bao moi viet bao cao cho Hoi nghi Khoa hoc Quoc te 9Apr2015

Tháng Tư 24, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc mời viết báo cáo và tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế: “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống – KSE 2015”

Thông báo về việc mời viết báo cáo và tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế: “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống – KSE […]
Tháng Tư 16, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 10 (5/2015) Trường Đại học Hải Phòng

Ban biên tập trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường tham […]
Tháng Hai 13, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Danh sach các giảng viên Trường ĐH Hải Phòng có các bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI

TT Học và tên Công trình Ghi chú   1   Nguyễn Dương Toàn C.T. Anh and N. D. Toan, Nonclassical diffusion equations on RN with singular oscillating external […]
Tháng Một 24, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường ”Lịch sử văn minh thế giới”

Nguyễn Thị Hiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị […]