Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khoa học công nghệ

Ban biên tập trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường tham gia viết và gửi đăng trên Tạp chí Khoa học số 14 (01/2016).
Tài liệu đính kèm: Thông báo về viết bài cho Tạp chí khoa học Trường ĐH Hải Phòng số 14

1. Yêu cầu nội dung và hình thức (Có Thể lệ viết bài đính kèm).

Lưu ý trình bày bài theo thứ tự:

– Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

– Tóm tắt và từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh;

– Nội dung chi tiết (Đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết luận);

– Tài liệu tham khảo;

– Họ tên và chữ ký xác nhận của tác giả (Các tác giả), học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (Với trường hợp đồng tác giả, ghi địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả chính).

2. Thời hạn nhận bài: Hết ngày 20/12/2015

3. Địa chỉ nhận bài:

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng – Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Hải Phòng (Tầng 3 nhà A6 Trường Đại học Hải Phòng)

Địa chỉ: 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3591.986

Email: tapchikhoahocdhhp@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Tháng Mười Một 23, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về viết bài cho Tạp chí khoa học số 14 (tháng 01/2016)

Ban biên tập trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường tham […]
Tháng Chín 1, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu đề tài NCKH: “Biện pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng”.

Tên đề tài: Biện pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm đề tài: […]
Tháng Bảy 29, 2015
Doan Niigata

Trường Đại học Niigata – Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Hải Phòng.

Trường Đại học Niigata – Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Hải Phòng. Chiều 23/7/2015, Đoàn đại biểu Trường Đại học […]
Tháng Năm 28, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Việt Nam – ASEAN: Chiến lược cho một cộng đồng vững mạnh hơn

Ngày 26/5/2015, Trường Đại học Hải Phòng phối hợp với Dự án Ngoại giao và Tiếp cận Công chúng (PDO) của Liên minh Châu Âu tại […]