Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đề tài Khoa học và Công nghệ

Đề tài số 1

Đề tài: Khảo sát việc dạy và học môn Toán+Văn-Tiếng Việt ở THCS trên địa bàn Hải Phòng hiện nay

Thực hiện: Ths. Trần Thị Quý (TT. BDGV & CBQL)

Thời gian: 3/2003

Đề tài số 2

Đề tài: Đề cương bài giảng môn Mĩ thuật dùng cho ban Hoạ – Địa hệ Cao đẳng SP

Thực hiện: CN. Nguyên Xuân Hoà (khoa KHXH)

Thời gian: 3/2003

Đề tài số 3

Đề tài: Biên soạn giáo trình Sinh học đại cương dùng cho giảng dạy Ban Thể dục- Sinh hệ Cao đẳng SP

Thực hiện: Ths. Trần Thị Hiền (khoa KHTN)

Thời gian: 4/2003

Đề tài số 4

Đề tài: Ứng dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong thi học phần một số môn khoa học tự nhiên ở khoa KHTN -Trường ĐHSP HP

Thực hiện: Ths. Nguyễn Văn Tiến (khoa KHTN)

Thời gian: 12/2003

Tháng Năm 20, 2005
Lê Đắc Nhường logo

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003

Đề tài số 1 Đề tài: Khảo sát việc dạy và học môn Toán+Văn-Tiếng Việt ở THCS trên địa bàn Hải Phòng hiện nay Thực hiện: […]