Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đề tài Khoa học và Công nghệ

PGS.TS. Đào Văn Hiệp – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị Minh – Trưởng phòng Quản lý khoa học, TS Phạm Thị Huyền – Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị, TS Đào Thị Minh Thảo – Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, ThS Đỗ Thị Khánh Nguyệt – Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị, ThS Trần Thị Bích Hằng – Trường Chính trị Tô Hiệu, ThS Hà Lê Vân – Phòng Quản lý khoa học.

Giáo trình ‘Kinh tế Chính trị Mác – Lênin’ được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin của sinh viên Trường Đại học Hải Phòng. Giáo trình có kết cấu 3 phần, 15 chương thể hiện cụ thể, rõ ràng các nội dung khác nhau của khoa học chính trị như: Đối tượng, phương pháp, chức năng của Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế; Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,…

Sau phần báo cáo kết quả nghiên cứu do TS Phạm Thị Thúy trình bày, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất đánh giá: giáo trình có kết cấu rõ ràng, trình bày khoa học, nội dung phù hợp đối với đối tượng được đào tạo là sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá: Đạt 6/6 phiếu (100%). Giáo trình đã chính thức được đề nghị nghiệm thu cấp Trường. Kết quả ấy đã phản ánh đúng chất lượng nghiên cứu và công sức của các thành viên trong nhóm nghiên cứu./.

Tháng Một 24, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường “Kinh tế Chính trị Mác – Lênin”

PGS.TS. Đào Văn Hiệp – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần […]
Tháng Mười Hai 30, 2013
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường ”Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử”

Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học – công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm […]
Tháng Sáu 6, 2013
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ ”Nghiên cứu sử dụng phế thải tro xỉ than của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng làm phụ gia cho bê tông”

TS. Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học-công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng […]
Tháng Năm 20, 2005
Lê Đắc Nhường logo

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002

Đề tài số 1 Đề tài: Vận dụng phương pháp phân tích tình huống vào giảng dạy bộ môn Tâm lí học, Giáo dục học tại […]