Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đề tài Khoa học và Công nghệ

Tháng Mười Hai 22, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2013-2014

Tháng Mười Hai 22, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2012-2013

Tháng Chín 1, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu đề tài NCKH: “Biện pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng”.

Tên đề tài: Biện pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm đề tài: […]
Tháng Một 24, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường ”Lịch sử văn minh thế giới”

Nguyễn Thị Hiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị […]