Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đề tài Khoa học và Công nghệ

Tháng Chín 10, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2017

Tháng Tám 10, 2016
nafosted

Đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015 (NAFOSTED)

Tên đề tài: Phân chia tài nguyên: Độ phức tạp và Thuật toán xấp xỉ Chủ nhiệm: TS Nguyễn Trung Thành, Khoa Toán – Trường ĐH Hải Phòng […]
Tháng Năm 16, 2016

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy mài dụng cụ cắt vạn năng.

Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy mài dụng cụ cắt vạn năng. Chủ biên: ThS Nguyễn Tiến Tiệp, Khoa Điện Cơ […]
Tháng Năm 16, 2016

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy thái rau củ đa năng dành cho hộ gia đình.

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy thái rau củ đa năng dành cho hộ gia đình. Chủ biên: Giảng viên, ThS Hoàng Văn Quý, […]