Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kiểm định chất lượng

Tháng Năm 9, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch tự đánh giá trường Đại học Hải Phòng

Tháng Tư 20, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL cho giảng viên

Tháng Hai 6, 2016
ICDL Lê Đắc Nhường

Trường Đại học Hải Phòng hợp tác với tổ chức ECDL/ICDL nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên

Tháng Một 31, 2016
ICDL Lê Đắc Nhường 2

Trường ĐH Hải Phòng nâng cao chất lượng đào tạo, áp dụng chứng chỉ ICDL

Ngày 29/01/2016, Trường ĐH Hải Phòng đã chính thức được cấp chứng nhận trở thành Trung tâm Khảo thí ICDL của Tổ chức Chứng chỉ tin […]