Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch thi, đăng ký học phần

Download (XLS, Unknown)

Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy Thụy phòng Đào tạo và Thầy Tùng phòng Khảo thí.

Tháng Năm 7, 2019
Lê Đắc Nhường

Danh sách thi học kỳ phụ tháng 05 năm 2019

Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy Thụy phòng Đào tạo và Thầy Tùng phòng Khảo thí.
Tháng Năm 7, 2019
Lê Đắc Nhường

Danh sách dự thi CDDR Tin học ngày 08.05.2019 & 09.05.2019

Chi tiết LH thầy Tùng phòng KT&ĐBCL 0903471283
Tháng Năm 7, 2019
Lê Đắc Nhường

Danh sách dự thi CDDR Tiếng Anh ngày 09.05.2019

Chi tiết LH thầy Tùng phòng KT&ĐBCL 0903471283
Tháng Năm 2, 2019
Kế-hoạch-thi1

Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2018 – 2019