Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch thi, đăng ký học phần

Download (PDF, Unknown)

 

Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.

Tháng Sáu 11, 2019
thongbao

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tin học ngày 15/06/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.
Tháng Sáu 9, 2019
thongbao

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ với các Học phần không còn trong CTĐT

Tháng Năm 28, 2019
thongbao

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tin học ngày 29/05/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.  
Tháng Năm 20, 2019
Lê Đắc Nhường

Danh sách dự thi CĐR Tin học ngày 22.05 & 24.05.2019