Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch thi, đăng ký học phần

Danh sách phòng thi học phần Tiếng Anh cơ sở (chuẩn Toeic) học kỳ Hè – Năm học 2013-2014

(Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm)
Tài liệu đính kèm2024_Toeic_HKP_2013_2014

Tháng Bảy 24, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách phòng thi học phần Tiếng Anh cơ sở (chuẩn Toeic) học kỳ Hè – Năm học 2013-2014

Danh sách phòng thi học phần Tiếng Anh cơ sở (chuẩn Toeic) học kỳ Hè – Năm học 2013-2014 (Nội dung chi tiết có trong tài […]
Tháng Sáu 19, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách các lớp học phần chung học kỳ hè – Năm học 2013 – 2014

Danh sách các lớp học phần chung học kỳ hè – Năm học 2013 – 2014 Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) […]
Tháng Năm 16, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch thi tích lũy các lớp cuối khóa (Năm học 2013-2014)

Kế hoạch thi tích lũy các lớp cuối khóa (Năm học 2013-2014) (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: […]
Tháng Tư 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: 1. Kế hoạch […]