Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch thi, đăng ký học phần

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa (năm học 2015-2016)

Download (PDF, Unknown)

Tháng Tư 11, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ phụ (dành cho sinh viên cuối khóa năm học 2015-2016)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa (năm học 2015-2016)
Tháng Ba 30, 2016
Lê Đắc Nhường

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thi kỳ phụ đợt 3 học kỳ I năm học 2015-2016

Tháng Ba 27, 2016
Lê Đắc Nhường

Kế hoạch thi học kỳ phụ đợt 3 học kỳ I năm 2015-2016

Tháng Ba 23, 2016
Lê Đắc Nhường

Lịch thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 đợt 2 năm học 2015-2016