Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch thi, đăng ký học phần

Tháng Bảy 1, 2019
thong_bao_lich_thi4

Lịch thi Kỳ thi phụ (Các học phần không còn trong chương trình đào tạo)

Tháng Sáu 18, 2019
thong_bao_lich_thi4

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tin học ngày 19/06/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.
Tháng Sáu 11, 2019
thong_bao_lich_thi4

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Ngoại ngữ ngày 20/06/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.
Tháng Sáu 11, 2019
thong_bao_lich_thi4

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tiếng Anh ngày 15/06/2019