Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch thi, đăng ký học phần

Tháng Một 5, 2017
Lê Đắc Nhường

Bo sung danh sach thi Chuan dau ra Tin hoc, Ngoai ngu ngay 07.01.2017

Tháng Một 4, 2017
Lê Đắc Nhường

Danh sách thi Chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh ngày 07.01.2016

Tháng Mười Hai 22, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 1. Thông báo về việc triển […]
Tháng Mười Hai 19, 2016
Lê Đắc Nhường

Kế hoạch kiểm tra trình độ tiếng anh với sinh viên K17, K57

Trường Đại học Hải Phòng thông báo kế hoạch kiểm tra trình độ tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 bậc ( với sinh viên K17, K57). […]