Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch thi, đăng ký học phần

Ca thi chuẩn đầu ra tin học lúc 8h00′ tại phòng 204 và 302 nhà C3.
Ca thi chuẩn đầu ra tiếng Anh lúc 9h30′ tại phòng 204, 302 và 304 nhà C3.
Mọi thắc mắc liên hệ với thầy Phạm Thanh Tùng, Phòng Khảo thí và ĐBCL
SĐT: 0903471283.
Chú ý: Danh sách ca thi dán tại phòng thi trước 15′.

Tháng Chín 8, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo V/v thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng Anh ngày 07/09/2017

Ca thi chuẩn đầu ra tin học lúc 8h00′ tại phòng 204 và 302 nhà C3. Ca thi chuẩn đầu ra tiếng Anh lúc 9h30′ tại […]
Tháng Tám 22, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo v/v thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ ngày 24.08.2017 đối với sinh viên hệ chính quy

Ca thi chuẩn đầu ra tin học lúc 7h30′ tại phòng 204 và 302 nhà C3. Ca thi chuẩn đầu ra tiếng anh lúc 9h00 tại phòng […]
Tháng Tám 21, 2017
Lê Đắc Nhường

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

Tháng Tám 15, 2017

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ THÁNG 8 NĂM HỌC 2016-2017 (Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Trần Khánh Vượng: 0975122609)