Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Văn bằng – Chứng chỉ

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Năm 2014

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố
1  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V1)  DSTN -CQ LT 2014-D1  12/02/2014
2 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Văn bằng hai năm 2014 (V1) DSTN -CQ VB2 2014-D1 12/02/2014
3 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V2-TTDT) DSTN-CQ_LT 2014-D2_TTDT 03/4/2014
4 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V3) DSTN-CQ LT 2014-D3 16/5/2014
5 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V4) DSTN-CQ LT 2014-D3 09/6/2014
6 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học,Cao đẳng hệ Chính quy năm 2014 (Đợt 1) DSTN-CQ 2014-Dot1 26/6/2014
7 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Trung cấp hệ Chính quy năm 2014 (V1_TTDT) DSTN-TC_CQ 2014-Dot1_TTDT 04/9/2014
8 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V5) DSTN-CQ LT 2014-D5_TTDT 04/9/2014
9 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V6) DSTN-CQ LT 2014-D6_TTDT 05/9/2014
10 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học,Cao đẳng hệ Chính quy năm 2014 (Đợt 2) DSTN-CQ 2014-Dot2 12/9/2014
11 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Trung cấp hệ Chính quy năm 2014 (V2_TTDT) DSTN-TC_CQ 2014-Dot2_TTDT 20/10/2014
12 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V7) DSTN-CQ LT 2014-D7 31/10/2014
13 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Văn bằng hai năm 2014 (V2) DSTN -CQ VB2 2014-D2 15/12/2014
14 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2014 (V8) DSTN-CQ LT 2014-D8 26/12/2014
15 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học,Cao đẳng hệ Chính quy năm 2014 (Đợt 3) DSTN-CQ 2014-Dot3 23/01/2015

 

Tháng Mười 18, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2014 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1  Danh sách sinh viên […]
Tháng Chín 20, 2013
Untitled

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2013

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2013 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1  Danh sách sinh viên […]
Tháng Mười Một 23, 2012
Untitled1

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2012 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 2 3 4 5 […]
Tháng Tám 21, 2012
Untitled

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: 1. Các ngành SP Ngữ văn, SP Vật lý&địa lý, SP Mầm non […]