Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Văn bằng – Chứng chỉ

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Năm 2017

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố
1 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 1-16.01.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot1-16.01.2017 20/01/2017
2 Danh sách học viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 (Đợt 1-20.02.2017) DSTN-ThS-2017-Dot1-20.02.2017 20/02/2017
3 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 2-09.3.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot2-09.3.2017 09/3/2017
4 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 3-28.4.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot3-28.4.2017 28/4/2017
5 Danh sách học viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 (Đợt 2-01.6.2017) DSTN-ThS-2017-Dot2-01.6.2017 01/6/2017
6 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 1_TTBDCB-12.6.2017) DSTN-TCap-2017-Dot1-12.6.2017 12/6/2017
7 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 4-05.7.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot4-05.7.2017 05/7/2017
8 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học – Bằng thứ hai Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 1-07.7.2017) DSTN-DHVB2-CQ-2017-Dot1-07.7.2017 07/7/2017
9 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 2_TTBDCB-18.7.2017) DSTN-TCap-2017-Dot2-18.7.2017 18/7/2017
10 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 01-19.7.2017) DSTN-CQ-2017-Dot 01-19.7.2017 19/7/2017
11 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 5-25.7.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot5-25.7.2017 25/7/2017
12 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 1-09.8.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot1-09.8.2017 09/8/2017
13 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt BS-16.8.2017) DSTN-CQ-2017-Dot BS-16.8.2017 16/8/2017
14 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 6-23.8.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot6-23.8.2017 23/8/2017
15 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 2-12.9.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot2-12.9.2017 12/9/2017
16 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 3-21.9.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot3-21.9.2017 21/9/2017
17 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 3_PĐT-22.9.2017) DSTN-TCap-2017-Dot3-22.9.2017 22/9/2017
18 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 7-17.10.2017) DSTN-DH-VLVH-2017-Dot7-17.10.2017 17/10/2017
19
20
21

 

Tháng Năm 10, 2017
Untitled1

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2017 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 Danh sách sinh viên […]
Tháng Một 26, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2016 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1  Danh sách sinh viên […]
Tháng Mười Một 15, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2015 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1  Danh sách sinh viên […]
Tháng Ba 26, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển […]