Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thời khóa biểu

Download (PDF, Unknown)

Mẫu danh sách cán bộ lớp lập

Download (XLSX, Unknown)

Mẫu Phiếu đăng ký học phần (dùng cho từng cá nhân đăng ký)

Download (DOC, Unknown)

 

Tháng Ba 11, 2019
Untitled

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa

Mẫu danh sách cán bộ lớp lập Mẫu Phiếu đăng ký học phần (dùng cho từng cá nhân đăng ký)  
Tháng Mười Hai 6, 2018
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ II Năm học 2018-2019

Mã lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019
Tháng Mười Hai 4, 2018
Lê Đắc Nhường

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Chín 10, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19   Danh sách lớp