Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thời khóa biểu

Tháng Mười Hai 20, 2019
thongbao

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 – 2020

Tháng Mười Hai 9, 2019
thongbao

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

1) TKB các khoa triển khai 1 đợt/học kỳ (có 6 file) 2) TKB các khoa triển khai 2 đợt/học kỳ a) Đợt 1: b) Đợt 2:
Tháng Mười 4, 2019
thongbao

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu Đợt 2- Học kỳ I năm học 2019-2020

Tháng Chín 18, 2019
thongbao

Thời khóa biểu đợt 2 – học kỳ 1 năm học 2019 – 2019