Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh cơ sở 1 (đợt 2) học kỳ II năm học 2016-2017 (với sinh viên Đại học K17, Cao đẳng K57 đã đạt chuẩn đầu vào)

Download (PDF, 354KB)

Danh sách 06 lớp Tiếng Anh cơ sở 1

Download (XLS, 1.48MB)

 

Tháng Hai 24, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh cơ sở 1 (đợt 2) học kỳ II năm học 2016-2017

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh cơ sở 1 (đợt 2) học kỳ II năm học 2016-2017 (với sinh viên Đại học K17, Cao đẳng […]
Tháng Hai 9, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách sinh viên kiểm tra trình độ tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 bậc – Đợt 2 ( với sinh viên K17, K57)

Đợt 2: Thi ngày 11/02/2017
Tháng Một 23, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu các lớp học phần (sinh viên đăng ký học lại), học kỳ 2 năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo thời khóa biểu các lớp học phần (sinh viên đăng ký học lại), học kỳ 2 năm học 2016-2017. […]
Tháng Mười Hai 22, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 1. Thông báo về việc triển […]