Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thời khóa biểu

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19

thongbao

 

Danh sách lớp

danhsach1

danhsach2

Tháng Chín 10, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19   Danh sách lớp
Tháng Tám 17, 2018
Untitled1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (Đối với ĐH K19, CĐ K59)

Tháng Tám 9, 2018
Lê Đắc Nhường logo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Tám 2, 2018
Lê Đắc Nhường logo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (ĐH K15 đến ĐH K18, CĐ K57,K58)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH