Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thời khóa biểu

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học phần tiếng Anh cơ sở 1, 2 KH1 năm học 2017-2018 (Với các lớp Đại học K17, Cao đẳng K57)

Download (XLS, Unknown)

 

Tháng Chín 1, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về thời khóa biểu học phần tiếng Anh cơ sở 1, 2 KH1 năm học 2017-2018 (Với các lớp Đại học K17, Cao đẳng K57)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học phần tiếng Anh cơ sở 1, 2 KH1 năm học 2017-2018 (Với các lớp […]
Tháng Tám 17, 2017
Lê Đắc Nhường

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (Đại học K18, Cao đẳng K58)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (Đại học K18, Cao đẳng K58)      
Tháng Tám 14, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu HK1, năm học 2017-2018

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc triển khai thời khóa biểu HK1, năm học 2017-2018  
Tháng Tám 10, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trường Đại học Hải Phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 Đại học: K14(hệ 5 năm), K15, K16, K17; Cao đẳng: […]