Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thời khóa biểu

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

Liên hệ: Cô Lan Anh – phòng Đào tạo, điện thoại: 0906.093.688

Download (PDF, 416KB)

 

Tháng Bảy 5, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) […]
Tháng Bảy 5, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017 Danh sách các học phần (sẽ được cập nhật […]
Tháng Sáu 28, 2017

Thông báo về việc gia hạn và điều chỉnh lịch học kỳ hè năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc gia hạn và điều chỉnh lịch học kỳ hè năm học 2016-2017   Mẫu đăng ký
Tháng Sáu 3, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017