Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thời khóa biểu

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ đối với học phần không mở lớp (với sinh viên cuối khóa năm học 2016-2017)

Download (PDF, 117KB)

Tháng Năm 11, 2017
Untitled1

Thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ đối với học phần không mở lớp

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ đối với học phần không mở lớp (với sinh viên cuối […]
Tháng Năm 10, 2017
Untitled1

Thời khóa biểu học kỳ phụ cuối khóa (năm học 2016-2017)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ phụ cuối khóa (năm học 2016-2017) Danh sách các học phần
Tháng Hai 24, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh cơ sở 1 (đợt 2) học kỳ II năm học 2016-2017

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh cơ sở 1 (đợt 2) học kỳ II năm học 2016-2017 (với sinh viên Đại học K17, Cao đẳng […]
Tháng Hai 9, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách sinh viên kiểm tra trình độ tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 bậc – Đợt 2 ( với sinh viên K17, K57)

Đợt 2: Thi ngày 11/02/2017