Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức đào tạo

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp K14, K54; Khoa Xây dựng K11, K12; Khoa Kế toán Tài chính K13

Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm: Lịch thi lại K14, K54; khoa Xây dựng K11, K12; khoa Kế toán Tài chính K13 .doc

Tháng Ba 2, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp K14, K54; Khoa Xây dựng K11, K12; Khoa Kế toán Tài chính K13

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp K14, K54; Khoa Xây dựng K11, K12; Khoa Kế toán Tài chính K13 Nội dung […]
Tháng Hai 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2013-2014

Lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2013-2014 Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo về nội dung và điều kiện bắt buộc dự thi .doc […]
Tháng Một 20, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Cao đẳng K53

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Cao đẳng K53 Tài liệu đính kèm: Lịch thi lại K53 .pdf