Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức đào tạo

Danh sách các lớp học phần chung học kỳ hè – Năm học 2013 – 2014

Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm)
Tài liệu đính kèm: 2002_DS_CT
Tài liệu đính kèm: 2001_DS_MonToan
Tài liệu đính kèm2000_DS_KhoaNN

Tháng Sáu 19, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách các lớp học phần chung học kỳ hè – Năm học 2013 – 2014

Danh sách các lớp học phần chung học kỳ hè – Năm học 2013 – 2014 Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) […]
Tháng Năm 16, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch thi tích lũy các lớp cuối khóa (Năm học 2013-2014)

Kế hoạch thi tích lũy các lớp cuối khóa (Năm học 2013-2014) (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: […]
Tháng Tư 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: 1. Kế hoạch […]
Tháng Ba 31, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch thi lớp NTTS K12 – Học kỳ 2 năm học 2013-2014

Kế hoạch thi lớp NTTS K12 – Học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính […]