Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức đào tạo

Tháng Năm 10, 2019
Kế-hoạch-thi1

Kế hoạch cuối khóa (Đại học Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Cơ điện tử, Kiến trúc K15, Đại học K16, Cao Đẳng K57 năm học 2018 – 2019)

Tháng Năm 10, 2019
thongbao

Danh sách sv nợ học phí, lệ phí HK2 năm học 2018-2019

Tháng Tư 22, 2019
Lê Đắc Nhường

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2018-2019 và danh sách sinh viên đăng ký

DANH SÁCH LỚP (Các học phần có từ 2 lớp trở lên) DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Tổng hợp danh sách_10.4
Tháng Ba 11, 2019
Untitled

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa

Mẫu danh sách cán bộ lớp lập Mẫu Phiếu đăng ký học phần (dùng cho từng cá nhân đăng ký)