Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức đào tạo

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2020-2021

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Tháng Tám 13, 2020
Thong bao

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2020-2021
Tháng Tám 4, 2020
Thong bao

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH, NĂM HỌC 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, năm học 2020-2021
Tháng Bảy 17, 2020
Thong bao

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ NĂM HỌC 2019-2020 (BỔ SUNG)

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2019-2020 (bổ sung)
Tháng Bảy 10, 2020
Thong bao

Thông báo Về việc Kết quả đăng ký các học phần học kỳ hè năm học 2019 – 2020 và danh sách các lớp học phần học kỳ hè năm học 2019 – 2020