Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức đào tạo

Tháng Mười Hai 6, 2018
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ II Năm học 2018-2019

Tháng Mười Hai 4, 2018
Lê Đắc Nhường

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Chín 10, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19   Danh sách lớp
Tháng Tám 17, 2018
Untitled1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (Đối với ĐH K19, CĐ K59)