Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức đào tạo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017

Download (PDF, 167KB)

Tháng Sáu 3, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017
Tháng Năm 19, 2017
Untitled1

Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào Tiếng Anh với sinh viên K17, K57

Trường Đại học Hải Phòng thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào Tiếng Anh với sinh viên K17, K57 […]
Tháng Năm 11, 2017
Untitled1

Thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ đối với học phần không mở lớp

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ đối với học phần không mở lớp (với sinh viên cuối […]
Tháng Năm 10, 2017
Untitled1

Thời khóa biểu học kỳ phụ cuối khóa (năm học 2016-2017)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ phụ cuối khóa (năm học 2016-2017) Danh sách các học phần