Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức đào tạo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

Download (PDF, Unknown)

Tháng Một 17, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học
Tháng Một 16, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa
Tháng Mười Hai 14, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018

Tháng Mười Hai 1, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trường đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 Thời khóa biểu các khóa: ĐH (K15, K16, K17, […]