Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chương trình đào tạo

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, năm học 2020-2021

Download (PDF, Unknown)

Tháng Tám 4, 2020
Thong bao

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH, NĂM HỌC 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, năm học 2020-2021
Tháng Bảy 10, 2020
Thong bao

Thông báo Về việc Kết quả đăng ký các học phần học kỳ hè năm học 2019 – 2020 và danh sách các lớp học phần học kỳ hè năm học 2019 – 2020

Tháng Tư 27, 2020
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

Chương trình đào tạo 5 ngành trọng điểm áp dụng với K20 từ năm học 2019-2020 (file Chương trình đào tạo năm ngành trọng điểm áp dụng từ năm học 2019-2020.pdf)

Tháng Ba 7, 2019
Lê Đắc Nhường

Chương trình đào tạo chính quy văn bằng 2, liên thông

TT Tên chương trình File đính kèm Ngày công bố 1 ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2) ĐH-Kế-toán-VB2 21/12/2015 2 ĐH Quản trị kinh doanh (VB2) […]