Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chương trình đào tạo

Tháng Tư 27, 2020
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

Chương trình đào tạo 5 ngành trọng điểm áp dụng với K20 từ năm học 2019-2020 (file Chương trình đào tạo năm ngành trọng điểm áp dụng từ năm học 2019-2020.pdf)

Tháng Ba 7, 2019
Lê Đắc Nhường

Chương trình đào tạo chính quy văn bằng 2, liên thông

TT Tên chương trình File đính kèm Ngày công bố 1 ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2) ĐH-Kế-toán-VB2 21/12/2015 2 ĐH Quản trị kinh doanh (VB2) […]
Tháng Chín 22, 2017
Lê Đắc Nhường

Niên giám đào tạo bắt đầu từ năm học 2017-2018 với các khóa ĐH K18, CĐ K58

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố  1 2 2017-2018 Niên giám đào tạo năm 2017-2018 và các khóa năm tiếp theo 19/09/2017  
Tháng Chín 4, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Niên giám đào tạo tín chỉ

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố 1  2014-2015  Niên giám đào tạo năm 2014-2015 và các khóa năm tiếp theo  09/09/2014 2 2013-2014 […]