Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Tháng Tư 20, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL cho giảng viên

Tháng Ba 16, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ tháng 03 năm học 2015-2016

Tháng Chín 4, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Danh mục chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của Trường Đại học Hải Phòng

TT KHOA CHƯƠNG TRÌNH 1 Toán Tin ĐHSP Toán 2 ĐH Toán 3 ĐHSP Toán Lý 4 ĐHSP Toán Hóa 5 ĐH Tin 6 ĐH Toán […]
Tháng Chín 5, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học và thi Chuẩn đầu ra năm học 2014-2015

Thông báo về việc tổ chức học và thi Chuẩn đầu ra năm học 2014-2015 (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài […]