Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Mười Hai 6, 2018
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ II Năm học 2018-2019

Tháng Mười Hai 4, 2018
Lê Đắc Nhường

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười 9, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hải Phòng

Tháng Chín 10, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về lịch học học phần Tiếng Trung Quốc với sinh viên Đại học K19   Danh sách lớp