Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Download (PDF, Unknown)

Mẫu danh sách cán bộ lớp lập

Download (XLSX, Unknown)

Mẫu Phiếu đăng ký học phần (dùng cho từng cá nhân đăng ký)

Download (DOC, Unknown)

 

Tháng Ba 11, 2019
Untitled

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa

Mẫu danh sách cán bộ lớp lập Mẫu Phiếu đăng ký học phần (dùng cho từng cá nhân đăng ký)  
Tháng Ba 7, 2019
Lê Đắc Nhường

Chương trình đào tạo chính quy văn bằng 2, liên thông

TT Tên chương trình File đính kèm Ngày công bố 1 ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2) ĐH-Kế-toán-VB2 21/12/2015 2 ĐH Quản trị kinh doanh (VB2) […]
Tháng Mười Hai 6, 2018
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ II Năm học 2018-2019

Mã lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019
Tháng Mười Hai 4, 2018
Lê Đắc Nhường

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019