Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Năm 15, 2018
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2017-2018 cho sinh viên chính quy

Tháng Năm 3, 2018
Untitled1

Kế hoạch cuối khóa – các lớp ĐH Xây dựng, Chế tạo máy K14(2013-2018); Đại học K15(2014-2018); Cao đẳng K56 (2015-2018)

Tháng Ba 8, 2018
Untitled1

Thông báo Bổ sung, điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa năm 2018

THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ
Tháng Ba 2, 2018
Lê Đắc Nhường

Thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa năm 2018

TẤT CẢ THỜI KHÓA BIỂU DANH SÁCH CÁC MÔN CHUNG DANH SÁCH MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ