Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc triển khai thời khóa biểu HK1, năm học 2017-2018

Download (PDF, 392KB)

 

Tháng Tám 14, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu HK1, năm học 2017-2018

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc triển khai thời khóa biểu HK1, năm học 2017-2018  
Tháng Tám 10, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trường Đại học Hải Phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 Đại học: K14(hệ 5 năm), K15, K16, K17; Cao đẳng: […]
Tháng Bảy 31, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về thay đổi phòng học – học kỳ hè năm 2017

Thông báo về thay đổi phòng học – học kỳ hè năm 2017 Các buổi từ ngày 01/8/2017 tại nhà B5  chuyển sang nhà C6  
Tháng Bảy 5, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) […]