Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

 

STT Năm học Niêm giám Ngày công bố
 1
2 2017-2018 Niên giám đào tạo năm 2017-2018 và các khóa năm tiếp theo 19/09/2017

 

Tháng Chín 22, 2017
Lê Đắc Nhường

Niên giám đào tạo bắt đầu từ năm học 2017-2018 với các khóa ĐH K18, CĐ K58

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố  1 2 2017-2018 Niên giám đào tạo năm 2017-2018 và các khóa năm tiếp theo 19/09/2017  
Tháng Chín 15, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa, học kỳ hè năm 2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa, học kỳ hè năm 2017 đối […]
Tháng Chín 8, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc ký hợp đồng lao động giảng dạy năm học 2017-2018

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc ký hợp đồng lao động giảng dạy năm học 2017-2018 Thông báo 2. Các mẫu về giờ […]
Tháng Chín 1, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về thời khóa biểu học phần tiếng Anh cơ sở 1, 2 KH1 năm học 2017-2018 (Với các lớp Đại học K17, Cao đẳng K57)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học phần tiếng Anh cơ sở 1, 2 KH1 năm học 2017-2018 (Với các lớp […]