Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức chung HS-SV

Thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và kiểm tra hồ sơ học sinh, sinh viên, Nhà trường về thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT đối với K15, K55 và nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu đối với K16, K56.

Chi tiết xem trong file đính kèm: 20151118_Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT đối với K15, K55 và nộp hồ sơ còn thiếu đối với K16, K56

Tháng Mười Một 18, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nộp bằng tốt nghiệp THPT đối với K15, K55 và nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu đối với K16, K56

Thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và kiểm tra hồ sơ học sinh, sinh viên, Nhà trường về thông […]
Tháng Mười Một 9, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo nội dung giao ban công tác HSSV tháng 11 năm 2015

Thông báo nội dung giao ban công tác HSSV tháng 11 năm 2015. Tài liệu đính kèm: 20151109_Nội dung giao ban công tác HSSV tháng 11.2015
Tháng Mười Một 20, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Giải trình các câu hỏi, đề xuất của sinh viên trong Hội nghị Dân chủ học sinh sinh viên năm học 2014-2015

Báo cáo giải trình các câu hỏi, đề xuất của sinh viên trong Hội nghị Dân chủ học sinh sinh viên năm học 2014-2015. Chi tiết […]
Tháng Bảy 20, 2013
Lê Đắc Nhường

Chung khảo cuộc thi Trò chơi phát triển bền vững- Ecopolicy cấp thành phố

Ecopolicy Game là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế thường niên về Khoa học hệ thống lần thứ 57 được tổ chức tại […]