Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo, quyết định

CHÚ Ý: CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CÒN NỢ ĐỌNG PHẢI ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TƯƠNG ỨNG GIẢI QUYẾT  NỢ ĐỌNG TRƯỚC THỜI HẠN XÉT TỐT NGHIỆP (HẠN CUỐI CÙNG LÀ NGÀY 30.6.2017). SAU NGÀY 30.6.2017 NHỮNG SINH VIÊN VẪN CÒN NỢ ĐỌNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP

Download (PDF, 106KB)

Download (PDF, 124KB)

Download (PDF, 152KB)

Tháng Sáu 9, 2017
Lê Đắc Nhường logo

DANH SÁCH SINH VIÊN CUỐI KHÓA CÒN NỢ ĐỌNG

CHÚ Ý: CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CÒN NỢ ĐỌNG PHẢI ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TƯƠNG ỨNG GIẢI QUYẾT  NỢ ĐỌNG TRƯỚC THỜI HẠN XÉT TỐT NGHIỆP (HẠN […]
Tháng Năm 24, 2017
Lê Đắc Nhường logo

DANH SACH SV ĐH K17 ĐÃ NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II QUA THẺ ATM (Tính đến 18h ngày 31.5.2017)

Tháng Năm 17, 2017
Lê Đắc Nhường logo

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 QUA THẺ ATM ĐỐI VỚI ĐH K17

Tháng Năm 11, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo nội dung giao ban công tác HSSV tháng 5.2017