Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo, quyết định

image1

image2

image3

image4

Danh sách ĐH K15 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt)
Danh sách ĐH K19 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt)
Danh sách K16, K17, K18(Nộp học phí, lệ phí bằng thẻ ATM)
Danh sách K16, K17, K18(Không có số tài khoản – phải Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt)
Danh sách các khối ngành sư phạm  K16, K17, K57, K18, K58 (Nộp lệ phí bằng tiền mặt)
Tháng Ba 7, 2019
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo: Về việc thu học phí, lệ phí học kỳ II năm học 2018 – 2019

Danh sách ĐH K15 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách ĐH K19 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách […]
Tháng Một 15, 2019
Logo DHHP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CĐR Tiếng Anh, HSK ngày 18.01.2019

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: Thầy Tùng – 0903.471.283
Tháng Mười Hai 25, 2018
tải xuống

Danh sách dự thi CĐR Tiếng Anh, Tin học ngày 27,28/12/2018

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: 0903.471.283 – Thầy Phạm Thanh Tùng.
Tháng Mười Hai 6, 2018
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ II Năm học 2018-2019

Mã lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019