Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo, quyết định

Tháng Mười Một 15, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách thu học phí qua thẻ ATM tính đến ngày 14.11.2017

Tháng Mười Một 13, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định về việc công nhận danh hiệu sinh viên năm học 2016-2017

Các sinh viên có tên trong Quyết định này đến phòng Chính trị-Công tác HSSV (Phòng 107 – Nhà A6) nhận Giấy khen và giấy công nhận danh […]
Tháng Mười Một 13, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định về việc cấp phát học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Các sinh viên có tên trong Quyết định này đến phòng Kế hoạch – Tài chính (phòng 109 – Nhà A6) mang theo thẻ sinh viên để nhận […]
Tháng Mười Một 10, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Báo cáo giải trình các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của sinh viên trong Hội nghị Dân chủ sinh viên năm học 2017-2018