Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Sinh viên hỏi Nhà trường trả lời

Tháng Mười Một 15, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Báo cáo giải trình các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của sinh viên trong Hội nghị Dân chủ HSSV năm học 2016-2017

Tháng Mười 21, 2016
Lê Đắc Nhường logo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị dân chủ học sinh, sinh viên Năm học 2016 – 2017

Tháng Mười Một 30, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Báo cáo giải trình trong Hội nghị Dân chủ HSSV năm học 2015-2016

Báo cáo giải trình các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của sinh viên trong Hội nghị Dân chủ HSSV năm học 2015-2016 Tài liệu đính […]
Tháng Mười Một 26, 2015
DSC_0349 [640x480]

Hội nghị dân chủ Sinh viên năm học 2015 – 2016

Sáng ngày 26/11. Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2015 – 2016. Đây là hội nghị đối […]