Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Công tác Học sinh – Sinh viên

Hướng dẫn sinh viên ĐH K15, CĐ K55 kích hoạt tài khoản và sử dụng Hệ thống quản lý sinh viên

Tài liệu đính kèm: 2178_Hướng dẫn SV đăng nhập tài khoản và sử dụng

Tháng Mười 13, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn sinh viên ĐH K15, CĐ K55 kích hoạt tài khoản và sử dụng Hệ thống quản lý sinh viên

Hướng dẫn sinh viên ĐH K15, CĐ K55 kích hoạt tài khoản và sử dụng Hệ thống quản lý sinh viên Tài liệu đính kèm: 2178_Hướng […]
Tháng Tư 5, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Các biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2014- 2015

1. Đơn xin xác nhận là sinh viên 2. Đơn xin làm lại thẻ SV, làm thẻ SV tạm thời 3. Đơn xin hoãn đóng học […]
Tháng Bảy 20, 2013
Lê Đắc Nhường

Chung khảo cuộc thi Trò chơi phát triển bền vững- Ecopolicy cấp thành phố

Ecopolicy Game là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế thường niên về Khoa học hệ thống lần thứ 57 được tổ chức tại […]
Tháng Mười Một 30, 2011
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011) Thành phần dự Hội […]