Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Công tác Học sinh – Sinh viên

Tháng Chín 30, 2019
thongbao

Danh sách sinh viên Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Kèm số tài khoản và số tín chỉ đăng ký)

Tháng Năm 10, 2019
thongbao

Danh sách sv nợ học phí, lệ phí HK2 năm học 2018-2019

Tháng Tư 25, 2019
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định cấp phát học bổng học kỳ I năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ I năm học 2018-2019 (Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-ĐHHP ngày 10 tháng 4 năm 2019 […]
Tháng Ba 7, 2019
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo: Về việc thu học phí, lệ phí học kỳ II năm học 2018 – 2019

Danh sách ĐH K15 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách ĐH K19 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách […]