Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hướng dẫn, biểu mẫu

Hướng dẫn về việc thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2014-2015

Tài liệu đính kèm: 2226_thong bao mien giam hoc phi 2014-2015

Tháng Mười 28, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn về việc thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2014-2015

Hướng dẫn về việc thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2014-2015 Tài liệu đính kèm: 2226_thong bao mien giam hoc phi 2014-2015
Tháng Mười 13, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn sinh viên ĐH K15, CĐ K55 kích hoạt tài khoản và sử dụng Hệ thống quản lý sinh viên

Hướng dẫn sinh viên ĐH K15, CĐ K55 kích hoạt tài khoản và sử dụng Hệ thống quản lý sinh viên Tài liệu đính kèm: 2178_Hướng […]
Tháng Tư 5, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Các biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2014- 2015

1. Đơn xin xác nhận là sinh viên 2. Đơn xin làm lại thẻ SV, làm thẻ SV tạm thời 3. Đơn xin hoãn đóng học […]