Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hướng dẫn, biểu mẫu

Tháng Ba 3, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Trường Đại học Hải Phòng

Tháng Ba 3, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2015-2016

Chi tiết các biểu mẫu xem trong file đính kèm Bieu mau
Tháng Tám 25, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn sinh viên sử dụng Hệ thống Quản lý sinh viên (sv.dhhp.vn)

Hướng dẫn sinh viên sử dụng Hệ thống Quản lý sinh viên (sv.dhhp.vn) chi tiết xem trong file đính kèm 20150831_sv.dhhp.vn – Huong dan SV  
Tháng Mười 28, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn về việc thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2014-2015

Hướng dẫn về việc thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2014-2015 Tài liệu đính kèm: 2226_thong bao mien giam hoc phi 2014-2015