Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hướng dẫn, biểu mẫu

Tháng Chín 13, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Sinh viên tại các biểu mẫu tại đây Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí Mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập
Tháng Chín 13, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội ở địa phương năm học 2016-2017

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây BM-PSV-12-04 Giấy xác nhận vay vốn BM-PSV-12-06 Danh sách sinh viên vay vốn
Tháng Tư 25, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc đăng ký học chuyên ngành với sinh viên K16 (Các khoa: Kinh tế & QTKD, Kế toán – TC và khoa Du lịch)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc đăng ký học chuyên ngành với sinh viên K16 (Các khoa: Kinh tế & QTKD, Kế toán […]
Tháng Ba 9, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn về việc xét cấp học bổng học kỳ I năm học 2015-2016