Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hướng dẫn, biểu mẫu

TT Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin xác nhận là sinh viên BM-PSV-03-01 
2 Đơn xin cấp, đổi lại thẻ sinh viên BM-PSV-03-02 
3 Đơn xin hoãn (chậm) đóng học phí  BM-PSV-03-03 
4 Đơn xin nộp học phí (do quá thời hạn)  BM-PSV-03-04 
5 Đơn xin mượn lại giấy tờ trong hồ sơ nhập học  BM-PSV-03-05 
6 Đơn cam kết nộp bổ sung hồ sơ nhập học BM-PSV-03-06
7 Đơn xin tạm ngừng học và bảo lưu kết quả học tập  BM-PSV-08-01 
8 Đơn xin tiếp tục học tập  BM-PSV-09-01 
9 Đơn xin thôi học  BM-PSV-10-01 
10 Mẫu phiếu thanh toán (dùng cho thôi học, chuyển trường)  BM-PSV-10-02 
11 Đơn xin chuyển trường (chuyển sang học trường khác)  BM-PSV-11-01 
12 Đơn xin chuyển ngành  BM-PSV-11-02 
13 Giấy xác nhận (Dùng để vay vốn tín dụng tại NHCSXH địa phương)  BM-01-TDSV
14 Giấy cam kết (Dùng để vay vốn tín dụng tại NHCSXH địa phương)  BM-PSV-12-05
15 Danh sách SV vay vốn (Dùng để vay vốn tín dụng tại NHCSXH địa phương)  BM-02-TDSV
16 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập  HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
17 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí  MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
18 Mẫu Lý lịch sinh viên  BM-PSV-03-08
19 Mẫu Lý lịch sinh viên tốt nghiệp  BM-PSV-15-02
Tháng Mười 2, 2017
Lê Đắc Nhường logo

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO HSSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

TT Tên biểu mẫu Tải về 1 Đơn xin xác nhận là sinh viên BM-PSV-03-01  2 Đơn xin cấp, đổi lại thẻ sinh viên BM-PSV-03-02  3 […]
Tháng Tám 31, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn HSSV vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương năm học 2017-2018

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG   Số: 156  /TB-ĐHHP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]
Tháng Tám 4, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn Tân sinh viên ĐH K18, CĐ K58 kích hoạt tài khoản và Kê khai hồ sơ sinh viên trên Hệ thống quản lý sinh viên Trường Đại học Hải Phòng (sv.dhhp.vn)

1.KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN Sau khi sinh viên làm xong thủ tục nhập học tại Trường Đại học Hải Phòng sẽ được cấp tài khoản cá […]
Tháng Tư 3, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Các biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2016-2017

Đơn xin xác nhận là sinh viên Đơn xin làm lại thẻ SV, làm thẻ SV tạm thời Đơn xin hoãn đóng học phí Đơn xin […]