Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Công tác Học sinh – Sinh viên

Download (PDF, Unknown)

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: Thầy Tùng – 0903.471.283

Tháng Một 15, 2019
Logo DHHP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CĐR Tiếng Anh, HSK ngày 18.01.2019

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: Thầy Tùng – 0903.471.283
Tháng Một 3, 2019
tải xuống

Thông báo (Lần 2): Về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên K18, K58

Tháng Một 3, 2019
tải xuống

Thông báo (Lần 2): Về việc triển khai thực hiện BHYT bắt buộc đối với sinh viên K15, K16, K17, K18, K57, K58 năm học 2018 – 2019

 
Tháng Mười Hai 25, 2018
tải xuống

Danh sách dự thi CĐR Tiếng Anh, Tin học ngày 27,28/12/2018

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: 0903.471.283 – Thầy Phạm Thanh Tùng.