Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Công tác Học sinh – Sinh viên

Tháng Mười Hai 24, 2020
Thong bao

THÔNG BÁO: Về việc triển khai thực hiện BHYT bắt buộc đối với sinh viên K17, K18, K19, K20, K59, K60 năm học 2020 – 2021 (Lần 2)

Tháng Mười Một 26, 2020
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

THÔNG BÁO: V/v thực hiện BHYT bắt buộc đối với sinh viên các khóa K17, K18, K19, K20 và CĐ K59, K60 năm học 2020 – 2021

Tháng Mười Một 26, 2020
IMG_6921 mới

CHƯƠNG TRÌNH GALA CHÀO TÂN SINH VIÊN 2020

Tối ngày 24/11, Trường Đại học Hải Phòng tưng bừng tổ chức chương trình Gala Chào tân sinh viên 2020. Tham dự chương trình có PGS.TS […]
Tháng Mười 29, 2020
Thong bao

NIÊN GIÁM ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 – 2021