Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Các biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2014- 2015

Lê Đắc Nhường logo

1. Đơn xin xác nhận là sinh viên
2. Đơn xin làm lại thẻ SV, làm thẻ SV tạm thời
3. Đơn xin hoãn đóng học phí
4. Đơn xin nộp học phí do quá hạn
5. Đơn xin mượn giấy tờ trong hồ sơ nhập học
6. Đơn cam kết nộp bổ sung hồ sơ nhập học
7. Giấy ủy quyền
8. Sơ yếu lý lịch sinh viên
9. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện
10. Đơn xin tạm ngừng học và bảo lưu kết quả học tập
11. Đơn xin tiếp tục học tập ( do hết thời hạn bảo lưu, kỷ luật )
12. Đơn xin thôi học
13. Phiếu thanh toán nợ đọng (dùng khi xin thôi học, chuyển trường khác)
14. Đơn xin chuyển trường khác
15. Đơn xin chuyển ngành học
16. Đơn xin miễn, giảm học phí
17. Danh sách sinh viên miễn, giảm học phí (Lớp trưởng lập vào đầu mỗi học kỳ)
18. Giấy xác nhận sinh viên (dùng để vay vốn NHCSXH)
19. Giấy cam kết trả nợ (dùng cho SV năm cuối vay vốn NHCSXH)
20. Danh sách sinh viên có nhu cầu vay vốn (Lớp trưởng lập)
21. Lý lịch sinh viên tốt nghiệp

Tài liệu đính kèm:Bieu-mau-SV.rar

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC