Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
walailak_7514

Sáng ngày 26/5/2017, Trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức lễ Bế giảng khóa học Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên Trường Đại học Walailak, Thái Lan.

walailak_7509
Đây là khóa sinh viên thứ 3 Trường Đại học Walailak sang học tập tại Trường Đại học Hải Phòng từ tháng 12/2016. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong môi trường học tập mới nhưng 15 sinh viên Thái Lan dưới sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy cô, sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bạn sinh viên Việt Nam đã cố gắng học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Nhà trường. Các em đạt được thành tích rất đáng khích lệ, cụ thể 01 em đạt kết quả học tập xuất sắc, 02 em đạt loại giỏi, 04 em đạt loại khá và 08 em đạt loại trung bình khá.

walailak_7512
ThS. Khoa Việt Cường – Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế trao tặng chứng chỉ học tập cho sinh viên và tuyên dương những thành tích mà các em đạt được. Thầy mong muốn các em sinh viên sẽ tiếp tục học tập và cố gắng để đạt được những thành tích tốt hơn, đồng thời các em sẽ là những sứ giả góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai Nhà trường trong tương lai./.

walailak_7514

================================================================================

Closing ceremony of Vietnamese language and culture course under cooperative program with Walailak University, Thailand

In the morning of May 26, 2017, Haiphong University held a closing ceremony of Vietnamese language and culture course for students of Walailak University, Thailand.

This is the third course that students of Walailak University coming to Haiphong University since December 20116. Despite the difficulties and confusion in the new learning environment, 15 Thai students under the guidance of teachers and enthusiastic support of Vietnamese students have tried their best to study and actively participate in extra-curriculum activities of the University. They achieved encouraging results with 01 student gained excellent result, 02 students gained very good results, 04 students gained good results and 08 students gained average good results.

MA. Khoa Viet Cuong – Vice Director of International Cooperation and Training Department awarded certificates of study to students and complimented the results they achieved. He hopes the students would continue to study and strive to achieve better results, and they will be the ambassadors to cement the cooperation relationship between the two Universities in the future./ .

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC