Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
IMG_0223

Năm học 2015 – 2016, trường Đại học Hải Phòng tiếp nhận 28 học viên Lào sang học tiếng Việt cơ sở. Trong đó có 10 học viên theo chương trình hữu nghị giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Viêng chăn, 18 học viên theo hình thức tự túc kinh phí. Sáng ngày 24/6/2016, tại Phòng đối ngoại nhà B3, Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế tổ chức bế giảng khóa học cho các học viên.

Trong không khí phấn khởi, cô Trần Chung Oanh, giáo viên chủ nhiệm báo cáo kết quả đào tạo khóa học. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân các em sinh viên, sự nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy của các thầy cô giáo, khóa học đã kết thúc thành công với kết quả đáng khích lệ: 03 học viên đạt loại Xuất Sắc, 08 học viên đạt loại Giỏi, 14 học viên đạt loại Khá, 03 học viên đạt loại Trung bình Khá. Các em đã có thể nghe nói tiếng Việt tốt, có hiểu biết về phong tục, tập quán Việt Nam.

Thay mặt Phòng Hợp tác và đào tạo quốc tế, thầy Đỗ Như Sinh – Phó trưởng phòng biểu dương thành tích học tập và trao chứng chỉ cho học viên, đồng thời căn dặn các em không ngừng cố gắng, trau dồi ngôn ngữ để tạo nền móng vững chắc cho con đường học tập phía trước, và chúc các em trở thành cầu nối hữu nghị, vun đắp tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt – Lào.

IMG_0229

The Closing Ceremony and Certificate Award to Lao Students

In the academic year 2015 – 2016, Haiphong University received 28 Lao students for the Basic Vietnamese Course, of which 10 students were under friendship program between the city of Haiphong and the province of Vientiane; 18 students were under self-funded mode. In the morning of June 24th 2016, at Multimedia Room of Building B3, Department of International Cooperation and Training held the closing ceremony for the students.

In the joyful atmosphere, Ms. Tran Chung Oanh, teacher in charge, reviewed and summarized the results of the course. Under the devotion, support of the teachers as well as great effort and attempt of the students, the course successfully finished with encouraging results: 03 students achieving Excellent ranking, 08 students achieving Very-Good ranking, 14 students achieving Good ranking and 03 students achieving Average-Good ranking. The students had good command of Vietnamese language after the course.

On behalf of Department of International Cooperation and Training, Mr. Do Nhu Sinh – Vice Director praised and awarded the certificates to the students for their outstanding achievements, reminding them to continuously practice their Vietnamese language as a stepping stone for further study ahead, wishing them to become the bridge of friendship to nurture warm friendship and comprehensive cooperation between the two countries of Vietnam and Laos.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC