Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM NỘI TRÚ SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà A6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại:
Email:
Website:
Thành lập:
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ: Trung tâm Nội trú sinh viên
+ Bí thư Chi bộ: Tô Quốc Tuấn
- Lãnh đạo đơn vị:
Giám đốc
ThS. Tô Quốc Tuấn
Email: tuantq@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Vũ Hùng Thắng
Email: thangvh@dhhp.edu.vn
- Công đoàn: Trung tâm Nội trú Sinh viên
+ Chủ tịch: Bùi Thị Vân .
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Ban Quản lý Ký túc xá là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý các hoạt động ký túc xá (KTX) của Trường;
Trạm Y tế thuộc Ban Quản lý Ký túc xá có chức năng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho CBVC và người học; triển khai công tác vệ sinh, phòng dịch trong toàn Trường theo quy định chuyên môn của các ngành có liên quan.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng và phát triển KTX trước mắt và lâu dài; Kế hoạch thu chi các nguồn kinh phí phục vụ công tác KTX; Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm, trang thiết bị của KTX;
2.2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ở cho HSSV Việt Nam và lưu học sinh nước ngoài vào ở trong KTX theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định;
2.3. Tổ chức và quản lý lưu trú của HSSV trong KTX đúng quy định; Đăng ký tạm trú với công an địa phương cho HSSV ở KTX;
2.4. Tổ chức trực KTX 24/24 giờ của tất cả các ngày trong tuần; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của HSSV trong KTX;
2.5. Định kỳ kiểm tra, đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, nước, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong khu vực KTX;
2.6. Phối hợp với Phòng Bảo vệ, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, công an địa phương để tổ chức và thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của HSSV trong khu vực KTX;
2.7. Phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các đơn vị, tổ chức các hoạt động rèn luyện đạo đức, chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trong KTX;
2.8. Trực tiếp quản lý và khai thác các cơ sở dịch vụ phục vụ trong khu vực KTX; tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án cung cấp dịch vụ theo hướng xã hội hoá nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của HSSV nội trú;
2.9. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm, từng khóa học;
2.10. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường cho CBVC và người học trong nhà trường nội dung như sau
a) Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hằng năm và phân loại sức khoẻ đối với CBVC, khám sức khỏe vào đầu và cuối khóa học đối với HSSV; b) Quản lý hồ sơ, khám chữa bệnh của CBVC, người lao động;
c) Sơ cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; làm thủ tục chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên theo quy định.
2.11. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với CBVC và HSSV toàn trường; thực hiện các thủ tục để giải quyết quyền lợi của người tham gia bảo hiểm;
2.12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn; tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội;
2.13. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác;
2.14. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên, đột xuất công tác quản lý HSSV nội trú và công tác y tế trường học theo quy định;
2.15. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
2.16. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách 2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Cơ sở vật chất