Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Danh sách Ban Giám hiệu Trường ĐH Hải Phòng

TT
ẢNH
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1 Picture2 PGS.TS Nguyễn Thị Hiên Hiệu trưởng
2 TS. Bùi Đình Hưng TS. Bùi Đình Hưng Phó Hiệu trưởng
 3  TS. Đoàn Quang Mạnh  TS. Đoàn Quang Mạnh  Phó Hiệu trưởng