Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Mười 1, 2016
DSC_0061

Kết quả Thi đua – Khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016

Kết quả Thi đua – Khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Liên […]
Tháng Mười Một 19, 2014
IMG_0004

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2012

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2012   Danh sách CBGV được tặng: Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn […]
Tháng Mười Một 19, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2014

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2014. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2014   […]
Tháng Mười Một 16, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2011

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2011   Danh sách CBGV được tặng: Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn […]