Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Chín 22, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định kỷ luật sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 và bỏ học không lý do quá thời hạn quy định

Tháng Chín 18, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo nội dung giao ban công tác HSSV tháng 9 năm 2017

Tháng Chín 15, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa, học kỳ hè năm 2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa, học kỳ hè năm 2017 đối […]
Tháng Chín 8, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018

Các biểu mẫu đính kèm